Ydelser

Med 30 års erfaring udarbejder CASA undersøgelser, analyser og evalueringer af høj faglig kvalitet.

Vi er stærke i klassiske samfundsvidenskabelige metoder som spørgeskemaundersøgelser, registerdata, interview og workshops. Inddragelse og forandring er pejlemærkerne for vores arbejde. Det betyder, at vi i høj grad lytter til og inddrager både vores kunder og de målgrupper, vi undersøger, samt at vi rådgiver om, hvordan viden og analyser kan skabe forandring.

Spørgeskema

Registerdata

Interview og workshops