Select Page

Arkiv

Social velfærdsindeks hovedrapport

Social velfærdsindeks Teorinotat

Social velfærdsindeks Metodenotat

Ulighed_fattigdom_notat

Social-Årsrapport-2017

Social-Årsrapport-2016

Social-Årsrapport-2015

Social-Årsrapport-2014

Social Årsrapport 2013

Hvad koster det at leve? Referencebudget og minimumsbudget for familier

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Uddannelse-og-beskæft-2013

Udsatte-enlige-mødre-2013

Red-Barnet-2013

FTFernes-arbejdsmiljø-2006

Ulighed-i-sundhed.2014

Afsavn-2013

Unge-og-fritidsaktiviter-i-kommuner-2012

Tricktyveri-i-beboelse-2012

Social-årsrapport-2012-velfærdsstaten-og-sociale-reformer.2012

Fuld-tid-i-egen-bolig-2012

Evaluering-af-konfliktråd-den-landsdækkende-ordning-2012

Børns-fritid-i-Ballerup-kommune-2012

Velfærd-eller-forsørgelse-2012

Musikkens-vilkår-2012

Analyse-af-besparelser-i-staten-med-vægt-på-HK-gruppen-2011

Projekt-Arbejdspladsudvikling-–-Center-Basen-Århus-Kommune-2011

Vind-over-vægten-små-skridt-til-vægttab-der-holder-2011

Social-årsrapport-2011-behov-for-socialpolitik

På-de-laveste-sociale-ydelser-et-år-efter-2011

Metoder-i-aktivering-af-socialt-udsatte-borgere-2011

Matchbold-et-metodeudviklingsprojekt-2011

Indkomstoverførsler-og-ulighed-2011

Flygtninge-på-langvarig-starthjælp-2011

Børn-i-familier-med-alkoholproblemer-2011

Projekt-Ny-og-Udsat-Forebyggelse-af-vold-på-arbejdspladsen-med-særlig-vægt-på-sundhedssektoren-2010

Brugerbetaling-på-velfærdsydelser-2011

Forskningsprojektet-Nyt-arbejdsliv-og-arbejdsmiljø-i-nyhedsarbejde-delrapport_4-2010

Forskningsprojektet-Nyt-arbejdsliv-og-arbejdsmiljø-i-nyhedsarbejde-delrapport_3-2010

Forskningsprojektet-Nyt-arbejdsliv-og-arbejdsmiljø-i-nyhedsarbejde-delrapport_2-2010

Forskningsprojektet-Nyt-arbejdsliv-og-arbejdsmiljø-i-nyhedsarbejde-delrapport_1-2010

Elektrikernes-arbejdsmiljø-2010

Privatansatte-magistres-psykiske-arbejdsmiljø-2010

Det-ville-være-godt-med-en-hotdog-om-fredagen

Ældrevejledning-for-døve-en-brugerevaluering-2010

Styrk-ordblinde-medarbejdere-2010

Social-Årsrapport-2010.-Fattigdom-og-brugerbetaling-2010

Livet-på-de-laveste-sociale-ydelser-2010

Levekår-og-coping-2010

Investeringer-i-tidlige-sociale-indsatser-2010

Fattigdom-i-EU-landene

En-dansk-fattigdomsgrænse-2010

Fattigdom-i-børnehøjde-2010

Social-Årsrapport-2009.-Borgerlig-socialpolitik

Undersøgelse-af-arbejdsmiljøet-ved-SOSU-uddannelser-Greve-2009

Konsekvenser-af-kommunalreformen-på-socialområdet-2009

Lige-og-ulige-Homoseksuelle-biseksuelle-og-transkønnedes-levevilkår-2009

forebyggende-indsats-om-seksuel-sundhed-på-ungdomsuddannelser-2009

Personer-og-familier-med-de-laveste-ydelser-som-forsørgelsesgrundlag

Aktivering-på-kommunale-arbejdspladser-2009

Amagerpanelet-dk-2009

Hvordan-forstås-fattigdom-i-VelfærdsDanmark-2009

Konsekvenser-af-de-laveste-sociale-ydelser-2008

Analyse-af-anlægsgartnernes-afgang-fra-faget-2008

Aktivering-–-disciplinering-til-arbejde.pdf-2008

Førtidspension-og-psykiske-lidelser-blandt-socialpædagoger-og-socialrådgivere-i-PKA-statistisk-analyse-2008

Førtidspension-og-psykiske-lidelser-blandt-socialpædagoger-og-socialrådgivere-i-PKA-interviewundersoegelse-2008

interne-kurser-for-frivillige-2008

Trivselsundersøgelse-af-SOSU-Uddannelser-i-Greve-2008

Job-og-branchemæssige-stressfaktorer-2008

Stofmisbrugsområdet-i-kommunerne-2007

Børn-i-familier-med-alkoholproblemer-2008

CROF-et-tilbud-til-misbrugere-i-Rudersdal-Kommune-2008

Fødevarepriser-og-lave-indkomster-2008

Hjemløs-i-egen-bolig-2008

Hus-Forbi-2008

Sidegadeprojektet-2008

Social-Årsrapport-2008-Socialpolitikken

Ufaglærte ansatte ved virksomhedslukning

Evaluering-af-ABA-forsøgene-i-Københavns-Kommune-2007

Perron-3-et-dagbehandlingstilbud-til-unge-hashmisbrugere-2007

Fattigdom-og-social-ulighed-i-sundhed-rapport-om-Den-Danske-Nationale-Handlingsplan-2007

Jordemødre-på-deltid-og-overarbejde-2006

Høreomsorgen-i-Danmark

Kvalitet-i-fællesskab

Miljø-og-sundhed-for-børn-og-unge-2007

Social-Årsrapport-2007-Kvalitet-i-den-offentlige-sektor

Trivsel-og-psykisk-arbejdsmiljø-på-handelsskolerne-en-spørgeskemaundersøgelse-af-Handelsskolernes-Lærerforenings-medlemmer-2007

10-punktsplanen-på-Indre-Nørrebro-en-evaluering-2007

Boliger-og-botilbud-til-hjemløse-2007

En-mobil-diabetessygeplejerske-til-almen-praksis-2007

Sødt-surt-køkken-undersøgelse-af-det-psykiske-arbejdsmiljø-i-storkøkkenerne-2007

Etniske-minoriteter-i-det-fagpolitiske-arbejde-muligheder-og-barrierer-2007

Evaluering-af-projektet-TR-kvalificering-2007

HOLD-FAST-i-dit-arbejde-2007

Socialrådgivernes-psykiske-arbejdsmiljø-og-arbejdsliv-2007

Lærerlivet-på-godt-og-ondt-2007

FTFernes-psykiske-arbejdsmiljø.2006

FTFernes-psykiske-arbejdsmiljø-Midt-i-en-forandringstid-2006

Indvandrer-Kvindecentrets-rådgivning-værested-og-aktiviteter-2006

Integration-for-kvinder-Evaluering-af-Kringlebakkens-kursusaktiviteter-2006

Salon-Oriental-2006

Social-Årsrapport-2006.-Om-Frivilligt-socialt-arbejde

FTFernes-psykiske-arbejdsmiljø-Hver-femte-oplever-vold-på-arbejdspladsen-2006

Arbejdsmiljøet-kan-smages-i-sovsen-2006

Boliger-og-hjem-for-særligt-udsatte-erfaringer-med-de-anderledes-boliger-2006

Dialog-i-Mørket-Evaluering-af-en-udstilling-om-og-med-handicappede-2006

Evaluering-af-forsøg-med-sikkerhedssprøjter-i-Københavns-Kommune-2006

Flere-veje-og-bedre-metoder-Indsatser-for-socialt-dårligt-stillede-med-misbrugsproblemer-2006

Flygtninge-på-starthjælp-2006

Indsatsen-for-udsatte-børn-og-unge-en-analyse-af-Børne-og-Ungdomsforvaltningen-i-Københavns-Kommune-2006

Unges-holdninger-til-a-kasser-2006

Unge-indvandrere-uden-for-arbejdsstyrken-i-Københavns-kommune-2006

Rummelig-personalepolitik-på-byggepladsen-2006

Udvikling-af-døgntilbud-til-sindslidende-med-misbrug-2006

Arbejdsmiljø-i-MED-2006

Arbejdsmiljø-i-MED-2006

PRIAM - Delrapport 1

PRIAM - Delrapport 2

PRIAM - Delrapport 3

PRIAM - Delrapport 4

PRIAM - Delrapport 5

PRIAM - Delrapport 6

PRIAM - Delrapport 7

PRIAM - Delrapport 8

Hold øje med demens

Pixi - Opsporing og omhu i seniornetværket

Den sociale status og udvikling på indre vesterbro

Evaluering af Vesterbro Byfornyelsescenter

Vold mod medarbejderne på Agerbækhuse i dag og for mere end 10 år siden

Lige og ulige - Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Dagtilbud til børn_2003

Kontanthjælp-2013

Behandlingsulighed-2014